TS-utbildning 2024

01 januari 2023

Om Metoden
Vi jobbar med teambuilding enligt modellen TSU. TSU står för Trygghet, Samarbete och Utmaning. Modellen bygger på upplevelsebaserat lärande där övningar blandas med diskussioner/processamtal ledda av våra utbildade instruktörer. Processamtalen och övningarna kan anpassas och förändras efter situation och gruppens behov och kan användas effektivt både
för ungdomar och vuxna. Modellen utgår ifrån att alla i en grupp ska ges förutsättningar för att känna sig trygg, i gruppen och i situationen, för att gruppen ska fungera på bästa sätt. Därefter kan fokus skiftas till samarbetet och mer praktiska frågor som kommunikation, ledarskap, gruppstruktur och problemlösning. Som verktyg finns också utmaningen, en aktivitet eller övning för att utmana individen eller gruppen, såklart med ett stöd från varandra och den utbildade instruktören. På Brevik används ofta våra höghöjdsaktiviteter som utmaningar.

Om kursen
Målet med kursen är att ge grundförståelse för modellen och hur den används, få tips om verktyg och tekniker och få en chans att hålla i övning och processsamtal. Deltagare kan förvänta sig att få med sig en mängd övningar för olika delar av gruppprocessen, olika typer av reflektionsverktyg, och att vid kursens slut kunna planera och hålla ett TS-pass. Under kurshelgen går vi igenom metodens två första steg trygghet och samarbete i teori och praktik. Eftersom själva metoden bygger på upplevelsebaserat lärande är också stora delar av kursen byggd på det sättet. Gruppen gör övningar och deltar i processamtal och reflektioner under ledning av kursledarna som om de vore en “vanlig” grupp. Tillsammans med kursledarna får de sedan chans att djupare analysera övningar, diskussioner och händelser med hjälp av ytterligare gruppteorier och modeller.
Kursen är en grundkurs och inga förkunskaper behövs.

 

Anmäl dig på föjande länk: https://forms.office.com/e/6dkdFHGrZx

TS-kurs
Datum: 5-7 april 2024 OBS – DATUMÄNDRING från vad som tidigare kommunicerats!)
Plats: Breviks kurs- och lägergård
Pris: 2500:- (Gratis för Breviksledare som vill jobba på gården)

Utbildare
Adam Westerholm
Jacob Arén

Kontakt
Adam Westerholm
Verksamhetskoordinator
adam@kfumbrevik.se

(Ledare på Brevik går kursen gratis. För att bli
godkänd TS-instruktör på Brevik krävs
ytterligare praktik tillsammans med godkänd
instruktör och skarp uppkörning)