Skip to content
Sök

Breviks Coronastrategi

Ett ständigt

pågående arbete

Att möta coronapandemin på ett tryggt och säkert sätt för våra besökare och deltagare, samtidigt som vi säkerställer gårdens viktiga verksamhet har varit svårt. Det kräver snabba justeringar, flexibilitet och påhittighet. Vi jobbar därför kontinuerligt med att anpassa oss efter de förutsättningar som pandemin, våra myndigheter och politiker ger oss. Om du har frågor kring vad som står här, kontakta oss gärna.

Anpassning av

Sommarlägret

Vi jobbar fortfarande med att ta fram planer och strategier för att anpassa vår lägersommar till pandemin. Vi har duktiga ideella krafter till stöd som till vardags jobbar med kris- och riskanalyser, sjukvård och ledningsarbete. Vi har också systergårdar runt om i Sverige som har kört läger sedan pandemin började och som vi nu samarbetar med för att hitta bästa möjliga strategier.

Med det sagt så kan vi redan nu vara tydliga med att ett sommarläger aldrig kommer att kunna bli en helt smittsäker plats. Barn och ungdomar kommer att leka och kramas, och inte alltid komma ihåg att hålla avstånd eller tvätta händerna. Vi och våra ledare kommer såklart se till att påminna så mycket vi kan, och hjälpa till genom att göra strukturella förändringar som påminner alla om det viktiga i att minska smittspridningen. Med det sagt bör du som förälder vara medveten om att det ingår viss risk i att åka på ett sommarläger under en pandemi.

STRATEGIER

Minskning av antalet ledare och deltagare på lägret
För att minska risken för smittspridning och göra det enklare för oss att dela upp oss och hålla avstånd har vi i år valt att dra ner antalet platser som vi erbjuder på lägret med ca 30%. Det gör också att vi kan minska antalet ledare på gården. Vi tror att detta är ett effektivt sätt att göra gården säkrare.

Viktigt att sjuka deltagare och ledare håller sig hemma
Troligtvis den främsta och mest effektiva lösningen till att undvika smittspridningen är att den som har symptom stannar hemma. I det här fallet är det otroligt viktigt att föräldrar och vårdnadshavare jobbar tillsammans med oss för att se till att deras barn är friska när de kommer till oss. Om ett barn visar symptom på lägret behöver man också vara beredd att komma och hämta sitt barn. Vi kommer att vara extra hårda med att skicka hem barn och ledare med sjukdomssymptom i år som försiktighetsåtgärd.

Utnyttja våra utomhusytor
Brevik är en enorm gård med mycket utomhusyta. Det är en stor styrka i dessa tider då vi på ett positivt sätt kan spendera mycket tid utomhus där det både är mindre risk att sprida smitta, men också låter oss hålla längre avstånd.

Rutinmässiga förändringar
Vissa enkla medel kan göra stor skillnad. Till exempel kan vi enkelt sätta upp handtvättningsstationer i anslutning till matsalen för att fler enklare och snabbare kan tvätta sina händer inför måltider. Vårt sätt att servera mat enskilt vid varje bord istället för ett buffésystem hjälper också till att hålla riskerna nere. Tillsammans med våra programgrupper som planerar lägrets aktiviteter kan vi också göra förändringar i schemat som hjälper oss att styra riskerna.

Ytterligare strategier kommer fyllas på vartefter vi arbetar med frågan. 

Anpassningar för

GRUPPER, FÖRETAG, FÖRSAMLINGAR, SKOLKLASSER

De regler och restriktioner som vi behöver följa förändras snabbt och ofta. De är komplicerade och ibland kan olika saker gälla för olika typer av grupper. Vi kan exempelvis ta emot en skolklass under förutsättningar som inte skulle vara möjliga för exempelvis en förening.

Med anledning av det är det viktigt att ni hör av er till oss för att få den mest uppdaterade informationen om vad som gäller för just er bokning.

Strategier

Distans mellan grupper
Vår gård är stor. Vi har många byggnader och mycket utomhusyta. Det gör att vi på ett bra sätt kan se till att olika grupper inte behöver mötas på gården. Vi ser till anpassa alla bokningar så att ni inte ska behöva träffa andra grupper, om de finns på gården samtidigt som er. Vi anpassar såväl aktiviteter som mat och boende.

Städning och hygien
Vi har under året ökat fåra städrutiner och ser alltid till att ofta rörda ytor som dörrhandtag och låsknappar rengörs ordentligt. Boenden och toaletter och duschar i anslutning till boendet städas i regel av grupperna själva men vi kommer se till att vara extra nog i inspektioner och även erbjuda ytdesinfektion för extra noggrann rengöring.

Antalsbegränsningar
Vid er bokning kommer vi att prata med er angående vilka antalsbegränsningar som gäller för er grupp. Det är regler och restriktioner som satts av våra myndigheter och som vi är skyldiga att följa. När ni gör en bokning hos oss förbinder ni er också att följa de restriktioner som finns och att följa de rutiner och antalsbegränsninar som vi informerar er om.

Ytterligare strategier kommer fyllas på vartefter vi arbetar med frågan.