Sommarförberedelserna är igång!

20 november 2023

Sommaren 2024 kanske känns långt bort just nu men på Brevik är förberedelserna nu i full gång! I veckan har vi avslutat rekryteringen av präst, konfirmationslärare, och två lägerchefer.
Det betyder att förberedelserna för sommaren kan dra igång på riktigt.

Anmälan till lägren är redan i full gång och även om det finns många platser kvar så är några läger är redan fulla. Det som kommer hända härnäst är att vi kommer fortsätta planering av utbildningar, uppdatera dokument och policys, och rekrytera resterande chefer. Så småningom kommer vi öppna anmälan till friplats, ansökan att vara ledare på sommarlägret, och sen dra igång med mer praktiska förberedelser, rekrytering och utbildning.

Tidslinje:
December: Rekrytering av ledningsgrupp, administrativa förberedelser
Januari: Öppning av friplatsansökan, Öppning ledaransökan
Februari: Utbildning för ledningsgrupper, start av rekrytering
Mars: Ytterligare utbildningar för ledningsgrupper och specialuppdrag
Maj: Utbildning av rekryterade ledare, praktiska förberedelser
Juni: Lägerstart!