Skip to content
Sök

Projekt FRIPLATS

Vi vill ge alla barn

Chansen att åka på sommarläger

För dig som inte själv har möjlighet att finansiera en lägerplats, finns möjligheten att ansöka om en friplats. Det betyder att du får lägeravgiften helt eller delvis reducerad. Denna unika möjlighet kan vi erbjuda tack vare stöd från fonder och bidragsgivare. Ansökningarna behandlas konfidentiellt, lägerdeltagarna vet inte vem som kommit på friplats och ledarna får endast veta det i samband med ev. föräldrakontakt.

Friplatsansökan har nu öppnat. Ansökningarna hanteras löpande så en tidig ansökan ökar chanserna till en beviljad plats.

Brevik har drivit läger i 60 år. Kanske har du varit här på sommarläger eller på lägerskola. Då vet du vilken fantastisk anläggning vi har med skog, vatten och öppna fält – perfekt för barn och ungdomar att spendera en del av sitt sommarlov på. De flesta som söker sig hit är barn med föräldrar som kan betala, ganska höga avgifter, för en lägerplats. Tyvärr kan inte alla föräldrar det utan många barn får gå i stan hela långa sommaren. Detta vill vi ändra på och söker därför pengar från olika föreningar, klubbar, fonder och stiftelser för att själva kunna finansiera platser till behövande barn och ungdomar.

2007 började vi att själva söka finansiering. Det hela slog mycket väl ut och projektet ökade snabbt i omfattning till att 2013 omsätta 650000:- som kom barn och ungdomar i framför allt Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik och Linköpings kommuner tillgodo.

Viktig

Information om friplatser

Vem kan ansöka?
Vi vill helst att ansökan görs av en tjänsteman, men du kan ansöka om en friplats till ett barn både som målsman och som tjänsteman. Om en ansökan görs av en tjänsteman ger det oss en extra försäkran om att våra friplatser kommer till rätt barn. Ansökningarna behandlas konfidentiellt, lägerdeltagarna vet inte vem som kommit på friplats och ledarna får endast veta det i samband med ev. föräldrakontakt. Observera att din ansökan inte garanterar dig någon friplats utan bedöms av KFUM Brevik och ansökningarna behandlas löpande. Det går inte heller att boka en plats på läger och samtidigt söka friplats, endast ett av alternativen är möjligt. Det går bra att ansöka om Friplats för mer än ett barn per familj.

Hjälp oss att hitta rätt barn till våra friplatser!
De ledare som arbetar på våra läger är ca 18-25 år, jobbar i stort sett ideellt och har en härlig inställning till barn och ungdomar. För att backa upp de ideella ledarna anställer vi även en grupp resursledare. Med denna bakgrund måste vi ändå ställa vissa krav:

Det är viktigt att barnen själva vill komma på läger hit.
För att vistelsen och hos oss ska bli bra och värdefull är det avgörande att barnet själv vill komma till oss. Eventuell funktionsvariation/diagnos måste diskuteras med oss innan anmälan. Barn med assistent i skolan måste ha assistent med sig här, denna assistent bekostas inte av oss. Detta kan även gälla om barnet inte har assistent men går i någon form av specialklass.

Hur gör du för att ansöka om en friplats?
Du som söker ska i första hand vara en kontakt som kan garantera att friplatsen går till just behövande barn/ungdom. Det kan exempelvis vara socialsekreterare, lärare, skolsköterska, diakon eller liknande. Du som målsman kan själv ansöka för ditt barn men var gärna extra noga med att förklara behovet.

Titta på vilket läger som skulle passa det barn du tänker på, ha 2-3 alternativ. Lägren finns på www.kfumbrevik.se/sommarlager. OBS! Du kan inte ansöka om en friplats och samtidigt själv anmäla barnet till en lägerplats, ansökan om friplats görs alltså endast via länken längre ner på denna sida.
Prata med föräldrar och barn om intresse finns för lägret. Barnet måste själv vilja åka på läger.

Vi tar kontakt med dig som är målsman eller tjänsteman om huruvida barnet får en plats. Kanske behöver vi också få en del kompletterande uppgifter.


Friplatsansökan för 2024 är öppen.