Skip to content
Sök

  • Låt naturen inspirera

    Kategori:Event / Grupp

    30 mars 2021

    Utmana dig själv och dina vänner/kollegor med fantastiska äventyr som för er närmare både naturen och varandra. Byt perspektiv och låt naturen inspirera till kreativa möten! På Brevik får ni möjlighet att utmana alla sinnen och bryta invanda mönster.

    Kom till Brevik för kreativa konferenser